Спектральний аналіз та види спектрів

Спектральний аналіз та види спектрівСпектральний аналіз - це метод кількісного та якісного визначення складу речовини. Він заснований на вивченні спектрів поглинання, випущення і люмінесценції.

Спектральний аналіз та види спектрів

Методи спектрального аналізу

Спектральний аналіз поділяють на кількасамостійних методів. Серед них виділяють: інфрачервону і ультрафіолетову спектроскопію, атомно-абсорбційний, люмінесцентний і флуоресцентний аналіз, спектроскопію відображення і комбінаційного розсіювання, спектрофотометрію, рентгенівську спектроскопію, а також ряд інших методов.Абсорбціонний спектральний аналіз заснований на вивченні спектрів поглинання електромагнітного випромінювання. Емісійний спектральний аналіз проводиться по спектрах випускання атомів, молекул або іонів, збуджених різними способами.

Атомно-емісійний спектральний аналіз

Спектральним аналізом часто називають тількиатомно-емісійний спектральний аналіз, який заснований на дослідженні спектрів випускання вільних атомів і іонів у газовій фазі. Його проводять в області довжин хвиль 150-800 нм. В джерело випромінювання вводять пробу досліджуваного речовини, після чого в ньому відбувається випаровування і дисоціація молекул, а також порушення утворилися іонів. Вони випускають випромінювання, яке фіксується реєструючим пристроєм спектрального приладу.

Робота зі спектрами

Спектри проб порівнюють зі спектрами відомихелементів, які можна знайти у відповідних таблицях спектральних ліній. Так дізнаються склад аналізованого речовини. Кількісний аналіз передбачає визначення концентрації даного елементу в аналізованого речовині. Її впізнають по величині сигналу, наприклад, за ступенем почорніння або оптичної щільності ліній на фотопластинці, по інтенсивності світлового потоку на фотоелектричні приймачі.

види спектрів

Безперервний спектр випромінювання дають речовини,що знаходяться в твердому або рідкому стані, а також щільні гази. В такому спектрі немає розривів, в ньому представлені хвилі всіх довжин. Його характер залежить не тільки від властивостей окремих атомів, а й від їхньої взаємодії один з другом.Лінейчатий спектр випромінювання характерний для речовин в газоподібному стані, при цьому атоми майже не взаємодіють один з одним. Справа в тому, що ізольовані атоми одного хімічного елемента випромінюють хвилі строго певної довжини хвилі. При збільшенні щільності газу спектральні лінії починають розширюватися. Для спостереження такого спектра використовують світіння газового розряду в трубці або парів речовини в полум'я. Якщо пропускати біле світло через неизлучающий газ, на тлі безперервного спектра джерела з'являться темні лінії спектра поглинання. Газ найінтенсивніше поглинає світло тих довжин хвиль, які він випускає в нагрітому стані.